KONTAKTY

Natalija Jandová
Volyňská 140
386 01 Strakonice
tel: +420 777 055 506
napište nám

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "G") nákup zboží se použijí na webových stránkách www.sexshop-natali.cz, které spravuje Natalija Jandová ID: 74442791, se sídlem 140 38601 Strakonitsy Volynskaya. ETC GTC upravuje vztah mezi Buyuktel a prodávajícím.

Odmítl dělat poezii Streyku. Kupující, který by si měl být vědom, oznámil podmínky.

 

2. Definice prodejce

Prodávajícím je Natalia Jandová, ID: 74442791, se sídlem Volyňská 140, Strakonice 38601.

kupující
Kupujícím / spotřebitelem je fyzická osoba, která uzavírá a provádí prodejní smlouvu s prodávajícím, nekoná v rámci své obchodní nebo jiné činnosti nebo během samostatného výkonu své profese. Při uzavírání obchodního vztahu spotřebitel odešle prodávajícímu pouze jeho kontaktní údaje potřebné pro řádné provedení objednávky nebo v případě potřeby informace, které chce zahrnout do nákupních dokladů.
Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které nejsou přímo upraveny těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona. Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákon. Č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, as příslušnými pravidly.

3. Zpracování osobních údajů

Jakékoli zpracování osobních údajů kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů", ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisech platných v České republice. Kliknutím na tlačítko Odeslat kupující uvede, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely podnikání tohoto internetového obchodu.Poskytování osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a jste chráněni zákonem v rozsahu stanoveném zákonem. Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně. Osobní údaje budou plně chráněny před zneužitím. Data budou uložena a nebudou převedena na třetí strany.
Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje zpracované prodávajícím, může je požádat e-mailem
info@sexshop-natali.cz nebo kdykoli po vstupu do internetového obchodu.

 

4. Objednávka zboží, uzavření smlouvy

Kupující má právo nařídit zboží od prodávajícího prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu nebo telefonicky. Návrh na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webových stránkách, je vytvořen kupní smlouvy Podáním objednávky kupující na telefonu a přijetí objednávky ze strany prodávajícího. Přijetí objednávky je potvrzeno kupujícím okamžitě informativní e-mailu na zadanou e-mailovou adresu. Uzavřená dohoda (včetně sjednané ceny) může být změněna nebo zrušena pouze se souhlasem stran nebo z právních důvodů.Při objednávce zboží v hodnotě nad 15 000 Kč Prodejce si vyhrazuje právo požadovat, aby kupující provést vklad až do výše 50% z ceny zboží. Prodávající je povinen objednat zboží od dodavatele pouze v případě, že kupující zaplatil zálohu v plné výši. Záloha je vrácena pouze v případě, že Prodávající nemůže kupujícímu doručit zboží.
Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a prodejní smlouva může být uzavřena pouze v češtině. Spotřebitel, který má bydliště v některém členském státě Evropské unie mimo území České republiky, který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné určit, zda došlo k chybám během zpracování dat před objednáním, nebo opravit tyto chyby. Uzavřená kupní smlouva je archivována prodávajícím a na požádání k dispozici kupujícímu.

 

5. Cena a platba

Nabídka a ceny uvedené na www.sexshop-natali.cz jsou smluvní, konečné, vždy relevantní a platné na dobu, kdy jsou nabízeny prodávajícímu v internetovém obchodě. Prodávající si však vyhrazuje právo tisknout chyby.
Přepravní náklady jsou uvedeny v části "Dodací lhůta a podmínky doručení". Náklady na používání prostředků vzdálené komunikace nese kupující. Konečná odhadovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již zahrnuta včetně dopravy. Cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je cena určená pro zboží v okamžiku objednávky zboží kupujícím.
Daňový doklad založený na kupní smlouvě mezi Prodávajícím a Kupujícím se také používá jako nákladní list. V případě, že kupující provede platbu a prodávající nemůže následně zajistit dodávku Zboží, musí Prodávající okamžitě vrátit dílo Kupujícího dohodnutým způsobem. Období úhrady závisí na způsobu zvoleném pro návrat, ale nesmí překročit 14 dnů od okamžiku, kdy k němu došlo.
Zboží zůstává v plné výši v důsledku vlastnictví prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • Platba bankovním převodem v předstihu
  • Platba při převzetí zboží

6. Dodací lhůta a termíny dodání

Prodávající dodá zboží, převezme zboží kupujícímu nebo převezme zboží dopravci, čímž také předá kupujícímu riziko poškození zboží. Dostupnost produktu je vždy určena pro tento produkt. Dodací lhůta závisí na dostupnosti zboží, platebních podmínkách a dodacích podmínkách. Zboží, které není na skladě, je obvykle odesláno do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. Zboží na skladě obvykle dodává Prodávající do 2 pracovních dnů. Spolu s přepravou obdrží kupující daňový doklad.
Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty nebo PPL, nebo je můžete osobně vyzvednout v kamenném obchodě ve Strakonicích.
Pokud je zboží vráceno kupujícímu do 14 dnů, výdaje prodávajícího jsou hrazeny prodávajícím.

 

7. Doprava a poštovné

Produkty budou dodány na fakturační nebo dodací adresu, pokud jsou zadány:
v celé České republice prostřednictvím PPL nebo České pošty - 119, - Kčpro objednávky nad 1,900, -Kč bez dopravyDodací lhůta do 3 pracovních dnů ode dne doručení zboží dopravci. Kupující musí zboží řádně převzít od dopravce, zkontrolovat celistvost balení, počet kusů a v případě závad ihned oznámit dopravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném obalu.

 

8. Postup při podávání stížností

Záruční doba pro spotřební zboží je 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, během které byl zboží opraven. Kupující může podat oprávněnou stížnost prostřednictvím e-mailu: info@sexshop-natali.cz nebo poštou nebo osobně na adrese Volyňská 140, 386 01 Strakonice.

Kupující musí při podání reklamace předložit důkaz:

  • potvrzení o prodeji zboží (daňový doklad - faktura),
  • deklarované zboží se všemi doplňky
  • popis závady

Na území Společnosti je Kupujícímu poskytnuto potvrzení o převzetí zboží v reklamaci.
Záruční nárok vyprší v případě:

  • závada vzniká v důsledku opotřebení způsobeného běžným používáním nebo je-li způsobena povahou problému (například na konci jeho životnosti)
  • způsobené nesprávným použitím, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem zákazníka nebo mechanickým poškozením
  • závada vzniká z vnější události mimo vliv prodávajícího

V případě právní reklamace je zboží zboží opravováno kupujícím zdarma. Pokud se jedná o nenapravitelnou vadu, produkt se nahradí novým. V případě výměny zboží začíná nová záruční doba.
Termín pro vypořádání reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodly jinak. Toto období začíná dnem obdržení stížnosti. Není-li lhůta splněna, má kupující právo vyměnit vadné zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

9. Závěrečná ustanovení

Vzhledem k povaze uzavření Prodejní a kupní smlouvy prostřednictvím dálkové komunikace má Kupující jako spotřebitel právo zrušit tuto Smlouvu bez udání důvodu do 14 dnů od obdržení zboží. Kupující musí vrátit zboží neporušené, čisté, s originální dokumentací a v původním obalu nedotčené, ve stavu a hodnotě zboží, které si zakoupil. Náklady na přepravu zboží zpět k prodávajícímu platí kupující.

V případě výše uvedeného odstoupení Kupující zašle kupní cenu na bankovní účet Kupujícího, který Kupující oznámí Prodávajícímu k tomuto účelu do 14 dnů od obdržení Zboží Prodávajícím.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud kupující nezaplatí plnou kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

 

Platí od 1.1.2017